بیمارستان ۲۲ بهمن نیکشهر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۶۹

 تلفن: ۰

 سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، نيکشهر، خيابان ابن سينا

در سال ۱۳۶۹با ظرفیت تخت ثابت ۲۵، تأسیس، و در حال حاضر ۴۲ تخت دایر دارد.

تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، کودکان، چشم پزشکی، بینایی سنجی،قلب و عروق، مغز و اعصاب، روانپزشکی،روانشناسی و تغذیه.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو