بیمارستان ولایت

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۳

 تلفن: ۰۵۴۳۷۱۴۴۰۱۸

 سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، سرباز، بخش راسک، بلوار امام خميني

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

توجه: امکان لغو نوبت در این مرکز درمانی غیرفعال می‌باشد.

تاریخچه بیمارستان ولایت
بیمارستان ولایت سرباز در دهه مبارک فجر ۱۳۹۳ راه اندازی شد.
این مرکز دارای بخش های اورژانس، کلینیک متخصص، بستری مردان و زنان، اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه است.
تعداد تخت های مصوبه ۳۲ و فعال ۶۵ می باشد. کلینیک تخصصی شامل داخلی، اطفال، زنان و زایمان و جراحی عمومی می باشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو