بیمارستان ولایت

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۳

 تلفن: ۰۵۴۳۷۱۴۴۰۱۸

 سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، سرباز، بخش راسک، بلوار امام خميني

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

تاریخچه بیمارستان ولایت
بیمارستان ولایت سرباز در دهه مبارک فجر ۱۳۹۳ راه اندازی شد.
این مرکز دارای بخش های اورژانس، کلینیک متخصص، بستری مردان و زنان، اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه است.
تعداد تخت های مصوبه ۳۲ و فعال ۶۵ می باشد. کلینیک تخصصی شامل داخلی، اطفال، زنان و زایمان و جراحی عمومی می باشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو