بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹

 تلفن: ۰۴۴۳۵۶۳۰۵۸۰

 آذربايجان غربي، نقده، خيابان امام خميني


حوزه های تخصصی


معرفی:
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نقده در اسفندماه ۱۳۸۹ با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان وقت کشور سرکار خانم دکتر دستجردی افتتاح شد. طبق مصوب وزارت بهداشت با ۸۲ تختخواب در قالب بخش‌های جراحی زنان و زایمان، نوزادان، رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، NICU و ICU افتتاح گردید. ولی به علت کمبود فضای فیزیکی و نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی موفق به راه‌اندازی ICU نشدیم.

خدمات اصلی:
- خدمات سرپایی (بخش زنان، اورژانس)
- خدمات بستری
- خدمات پاراکلینیکی (برای بیماران بستری)

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو