بیمارستان شهید مدنی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۴۹

 تلفن: ۰۴۱۳۴۲۲۸۸۸۸

 آذربايجان شرقي، آذرشهر، خيابان امام خميني

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان شهید مدنی آذرشهر در سال ۱۳۴۹ تاسیس شده است، در ابتدا بعنوان تسهیلات زایمانی بوده است. تخصص بیمارستان عمومی و فعالیت آن درمانی است، مرکز دارای ۹۶ تخت مصوب و ۶۴ تخت فعال می باشد.

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو