بیمارستان شهدا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰

 تلفن: ۰۴۱۳۷۷۴۴۵۳۰

 آذربایجان شرقی، بناب، جاده بناب-ملکان، جاده روستای زوارق، روبروی حوزه علمیه ولی عصر

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو