بیمارستان شهدا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰

 تلفن: ۰۴۱۳۷۷۴۴۵۳۰

 آذربايجان شرقي، بناب، جاده بناب-ملکان، جاده روستاي زوارق، روبروي حوزه علميه ولي عصر


حوزه های تخصصی


...

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو