بیمارستان شهید مدنی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۴۶

 تلفن: ۰۴۱۳۳۳۵۷۰۹۵

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دانشگاه

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو