بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۳۲

 تلفن: ۰۴۱۳۳۲۲۶۶۰۱

 آذربایجان شرقی، اسکو، خیابان امام

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان امام خمینی اسکو به مساحت 7395 متر در سال 1332 تاسیس و در سال 1335 به بهره برداری رسید.

در ابتدا این بیمارستان در چهار رشته اصلی (کودکان، زنان، داخلی، جراحی) شروع به فعالیت نمود. ولی بعدها به علت نیاز شهرستان به بعضی از تخصص ها، واحدهای درمانی به این بیمارستان اضافه گردید. بطوریکه در سال 1386 بخش همودیالیز با 2 دستگاه شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر تعداد دستگاه های دیالیز به 11 عدد رسیده و کلیه بیماران دیالیزی اسکو و حومه را پوشش می دهد.

بخش سلامت روان بیمارستان در سال 1394 با 10 تخت و بخش ICU در سال 1395 با 4 تخت افتتاح گردید.

ساخت ساختمان اورژانس، کلینیک و پلی کلینیک در سال 1394 شروع نموده و در تیر ماه سال 1397 به بهره برداری خواهد رسید.

آزمایشگاه و رادیولوژی بیمارستان بصورت شبانه روزی فعال بوده و تقریبا 95% آزمایشات در این بیمارستان انجام می گیرد.

اتاق عمل بیمارستان با 2 اتاق، فعال می باشد. البته ساخت ساختمان جدید اتاق عمل در اردیبهشت ماه سال 1397 شروع شده که در صورت اتمام و افتتاح یکی از اتاق عمل های استاندارد استان خواهد بود

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو