بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۳۲

 تلفن: ۰۴۱۳۳۲۲۶۶۰۱

 آذربایجان شرقی، اسکو، خیابان امام

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان امام خمینی اسکو به مساحت ۷۳۹۵ متر در سال ۱۳۳۲ تاسیس و در سال ۱۳۳۵ به بهره برداری رسید. این بیمارستان در ابتدا در چهار رشته اصلی (کودکان، زنان، داخلی، جراحی) شروع به فعالیت نمود. ولی بعدها به علت نیاز شهرستان به بعضی از تخصص‌ها، واحدهای درمانی به این بیمارستان اضافه گردید. بطوریکه در سال ۱۳۸ بخش همودیالیز با ۲ دستگاه شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر تعداد دستگاه‌های دیالیز به ۱۱ عدد رسیده و کلیه بیماران دیالیزی اسکو و حومه را پوشش می‌دهد. بخش سلامت روان بیمارستان در سال ۱۳۹۴ با ۱۰ تخت و بخش ICU در سال ۱۳۹۵ با ۴ تخت افتتاح گردید.

ساخت ساختمان اورژانس، کلینیک و پلی‌کلینیک در سال ۱۳۹۴ شروع نموده و در تیر ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید. آزمایشگاه و رادیولوژی بیمارستان بصورت شبانه روزی فعال بوده و تقریبا ۹۵٪ آزمایشات در این بیمارستان انجام می‌گیرد. اتاق عمل بیمارستان با ۲ اتاق، فعال می باشد. البته ساخت ساختمان جدید اتاق عمل در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ شروع شده که در صورت اتمام و افتتاح یکی از اتاق عمل های استاندارد استان خواهد بود.

 

 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو