بیمارستان صاحب الزمان (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۶

 تلفن: ۰۷۶۳۳۵۶۴۵۰۱

 هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران نرسيده به هتل هما

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان تخصصی  صاحب الزمان (عج)

 

آدرس : هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بلوار پاسداران، بلوار بسيج، بيمارستان صاحب الزمان(عج)

تلفن :07633444037- 07633444041- 07632624010

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو