بیمارستان صاحب الزمان (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۶

 تلفن: ۰۷۶۳۳۵۶۴۵۰۱

 هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران نرسيده به هتل هما

بیمارستان تخصصی  صاحب الزمان (عج)

آدرس : هرمزگان، شهرستان بندرعباس، بلوار پاسداران، بلوار بسيج، بيمارستان صاحب الزمان(عج)

تلفن :07633444037- 07633444041- 07632624010

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو