بیمارستان صاحب الزمان (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۶

 تلفن: ۰۷۶۳۳۵۶۴۵۰۱-۴

 هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران نرسيده به هتل هما

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان تخصصی  صاحب الزمان (عج)

...

آدرس : هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ، بلوار پاسداران ،  بلوار بسيج ، بيمارستان صاحب الزمان(عج)

تلفن :4-07633564501

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو