بیمارستان امام رضا (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷

 تلفن: ۰۱۱۵۲۲۲۶۸۹۴

 مازندران، چالوس، میدان معلم

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

این مرکز درمانی ابتدا در سال ۱۳۷۷ به‌عنوان درمانگاه شبانه‌ روزی راه‌اندازی و شروع به فعالیت نمود، سپس از سال ۱۳۸۴ به مرکز جراحی نامحدود ارتقاء و ارائه خدمات نمود و نهایتاً در سال۱۳۹۶ به بیمارستان ۳۲ تخت خوابی ارتقاء یافت.

هم‌اکنون دارای بخش‌های بیمارستانی زایشگاه، اتاق عمل، بخش‌های بستری مردان و زنان و اورژانس ، درمانگاه تخصصی و بخش‌های پاراکلینیکی تصویربرداری و سونوگرافی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه می باشد.

 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو