بیمارستان امام رضا (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷

 تلفن: ۰۱۱۵۲۲۲۶۸۹۴

 مازندران، چالوس، میدان معلم

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

این مرکز درمانی ابتدا در تاریخ 05/10/1377 به عنوان درمانگاه شبانه روزی راه اندازی و شروع به فعالیت نمود سپس از تاریخ 02/05/1384 به عنوان مرکز جراحی نامحدود ارتقاء و ارائه خدمات نمود و نهایتا در تاریخ 23/12/1395 به بیمارستان 32 تختخوابی ارتقاء یافت.

هم اکنون دارای بخش های بیمارستانی زایشگاه، اتاق عمل، بخش های بستری مردان و زنان و درمانگاه تخصصی و بخش های پاراکلینینکی تصویربرداری و سونوگرافی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه می باشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو