بیمارستان امام رضا (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷

 تلفن: ۰۱۱۵۲۲۲۶۸۹۴

 مازندران، چالوس، ميدان معلم

این مرکز درمانی ابتدا در سال ۱۳۷۷ به‌عنوان درمانگاه شبانه‌ روزی راه‌اندازی و شروع به فعالیت نمود، سپس از سال ۱۳۸۴ به مرکز جراحی نامحدود ارتقاء و ارائه خدمات نمود و نهایتاً در سال 1400  به بیمارستان 54 تخت خوابی ارتقاء یافت.

هم‌اکنون دارای بخش‌های بیمارستانی زایشگاه، اتاق عمل، بخش‌های بستری مردان و زنان و اورژانس ،آی سی یو و سی سی یو و  درمانگاه تخصصی و بخش‌های پاراکلینیکی تصویربرداری و سونوگرافی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه می باشد.

 

{{$select.selected.name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو