بیمارستان فرهنگیان باهنر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷

 تلفن: ۰۲۱۲۲۸۳۱۸۴۰

 تهران، خيابان نياوران، خيابان منظريه يک (آقاخاني)

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو