بیمارستان فرهنگیان باهنر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷

 تلفن: ۰۲۱۲۲۸۳۱۸۴۰

 تهران، خیابان نیاوران، خیابان منظریه یک (آقاخانی)

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو