بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰

 تلفن: ۰۷۴۳۳۲۲۰۱۶۳

 کهکيلويه و بوير احمد، دهدشت


حوزه های تخصصی


کلینیک تخصصی امام سجاد
{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو