بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۹

 تلفن: ۰۴۴۳۵۶۶۱۸۲۰

 آذربایجان غربی، شهرستان نقده، ابتدای خیابان دانشگاه

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

شماره تلفن گویا کلینیک تخصصی جهت رزرو نوبت به شرح زیر می‌باشد.

۰۴۴-۳۵۶۷۸۳۸۸

۰۴۴-۳۵۶۷۸۳۸۹

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو