مرکز شنوایی سنجی مدنی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۸

 تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۵۱۶۴

 البرز، کرج، ميدان شهيد مدني، بيمارستان مدني

خدمات


حوزه های تخصصی


آدرس: البرز، کرج، میدان شهید مدنی، بیمارستان مدنی
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه ۹ الی ۱۳
تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۹۳۵۱۶۴

{{$select.selected.sp_name}}
{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}