مرکز شنوایی سنجی و سمعک شادی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۴۱۳۳۲۵۱۴۰۱

 آذربايجان شرقي، تبريز، خيابان آزادي، سه راهي گلگشت، ساختمان آزادي، طبقه ششم

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...