مرکز فیزیوتراپی سلامت نوین

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۹۹۶۹

 فارس، شيراز، خيابان زند، روبروي بيمارستان شهيد فقيهي، كوچه۴۱، مجتمع پزشكي سينا، طبقه چهارم

خدمات


حوزه های تخصصی


...

{{$select.selected.service_caption}}
{{$select.selected.sp_name}}
{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}