مرکز تخصصی چشم دکتر صفائیان

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵

 تلفن: ۰۲۱۸۸۵۲۶۹۸۷

 تهران، سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، پلاک ۱۸

خدمات


حوزه های تخصصی


...