مرکز شنوایی و سمعک آرین

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۲

 تلفن: ۰۴۱۳۳۲۹۸۸۵۹

 آذربايجان شرقي، تبريز، کوي وليعصر، مابين چهارراه شريعتي و فلکه بازار، ساختمان آرين، طبقه سوم

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...