داروخانه دانش مهر

 ساعات کار: ۹ صبح تا ۹ شب

 تلفن: ۰۴۱۳۵۵۷۰۵۷۲

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، جنب کوچه ارک، داروخانه دانش مهر

بیمه های طرف قرارداد:
- تامین اجتماعی
- سلامت
-خدمات درمانی
- نیروهای مسلح

مسئول داروخانه

{{Members.manager.name}} {{Members.manager.family}}

{{Members.manager.description}}مسئول فنی داروخانه

{{Members.technical_staffs.name}} {{Members.technical_staffs.family}}

{{Members.technical_staffs.description}}