داروخانه دکتر پوررحمان

 ساعات کار: ۹ صبح الی ۲۲ شب

 تلفن: ۰۴۱۳۵۵۴۸۲۸۶

 آذربايجان شرقي، تبريز، ۱۷ شهريور جديد، مابين طالقاني و شريعتي، جنب کوي مدرس

بیمه های طرف قرارداد: بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح

مسئول داروخانه

{{Members.manager.name}} {{Members.manager.family}}

{{Members.manager.description}}مسئول فنی داروخانه

{{Members.technical_staffs.name}} {{Members.technical_staffs.family}}

{{Members.technical_staffs.description}}