یلدا وطن

 ۷ سال تجربه

 تلفن: ۰۷۱۳۲۳۱۷۴۶۷

 فارس، شیراز، چهارراه اردیبهشت، نبش ۲۰ متری سینما سعدی، روبروی بیمارستان شفا، مجتمع پزشکی پرند

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

...