کلینیک دندانپزشکی دولتی مهر شفا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱

 تلفن: ۰۴۴۳۲۲۵۷۱۲۳

 آذربايجان غربي، اروميه، نه پله، اول خيابان شهيد مفتح بسمت عسگرخان، نرسيده به دبيرستان زهرا، کلينيک دندانپزشکي مهر شفا

موسسه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۱ با دو مرکز درمانی در شهرستانهای ارومیه و تکاب با نام مهر شفا جهت خدمات دهی بهتر و بیشتر با تعرفه دولتی جهت حمایت از اقشار پایین جامعه افتتاح گردیده است.

مرکز درمانی ارومیه بعنوان کلینیک دندانپزشکی عمومی، تخصصی، اطفال طرف قرارداد با اکثر بیمه ها و بیمه های تکمیلی و شعبه دوم در شهرستان تکاب بصورت درمانگاه شبانه روزی دارای تمامی امکانات درمانی جهت ارائه خدمت راه اندازی شده است. 

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}