بیمارستان امیرالمومنین (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۵

 تلفن: ۰۴۱۳۲۸۱۸۱۹۶

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان قدس، بالاتر از ایستگاه منطش

...

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو