بیمارستان شهید مدنی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۴۶

 تلفن: ۰۲۶۳۴۴۲۷۰۱۵

 کرج، پل شهدای روحانی، نرسیده به میدان دانشگاه

جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

حوزه های تخصصی


فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

نوبت‌دهی در این مرکز درمانی، ۷ روز قبل از سررسید نوبت در ساعت ۰۰:۰۰ بامداد فعال است.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو