بیمارستان امام رضا (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۶۰

 تلفن: ۰۴۱۳۳۳۴۷۰۵۴

 آذربايجان شرقي، تبريز، جنب دانشگاه

نوبت‌دهی در این مرکز درمانی ۷ روز قبل از زمان حضور پزشک، ساعت ۷:۰۰ بامداد فعال می‌گردد.

توجه:

  • در این مرکز درمانی پذیرش برای افراد زیر ۱۴ سال انجام نمی‌گیرد. (صرفا برای درمانگاه جراحی پذیرش زیر ۱۴ سال انجام می‌پذیرد)
  • با توجه به آموزشی بودن مرکز ویزیت همراه دستیار صورت می‌گیرد. همچنین در موارد اورژانسی ویزیت شاید توسط دستیار صورت گیرد.
  • زمان درج شده به صورت تقریبی بوده و ساعت حضور بیمار در پذیرش می‌باشد.
  • امکان لغو نوبت در این مرکز درمانی وجود ندارد. از انتخاب نوبت و زمان مورد نظر اطمینان حاصل بفرمایید.
  • در صورت عدم حضور پزشک امکان تغییر زمان حضور وجود دارد. در صورت تغییر زمان به شماره همراه ثبت شده در سامانه پیامک ارسال خواهد شد.
  • نوبت‌دهی در این مرکز درمانی صرفا به صورت اینترنتی مقدور است لذا از مراجعه بدون نوبت خودداری نمایید.
  • استفاده از ماسک الزامی است.

دریافت فایل‌های راهنمای بیمارستان:

 

 

 

 

{{$select.selected.name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.
{{$select.selected.service_caption}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو