پروین بابایی

 ۲۹ سال تجربه

 تلفن: ۰۵۱۵۲۲۴۹۴۸۲

 خراسان رضوی، تربت حیدریه، فردوسی شمالی ۳۳، سلیمانی ۴، ساختمان ذکریا، طبقه دوم

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

  • کارشناس پزشکی قانونی در محدوده مامایی
  • کنترل دوران بارداری و پس از زایمان
  • تنظیم خانواده و گذاشتن IUD
  • برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان
  •  اجرای انواع روش‌های بی‌دردی غیر دارویی کاهشی درد هنگام زایمان
  • حضور مامایی همراه بر بالین مادر در هنگام زایمان
  • کنترل دوران شیردهی و مراقبت‌های مربوطه