آزمایشگاه ایران زمین فعال در انجام تمامی آزمایشهای روتین و تخصصی و فوق تخصصی شامل:
۱- خون شناسی
۲- هورمون
۳- میکروب شناسی
۴- بیوشیمی
۵- تشخیص تالاسمی
۶- تومور مارکرها
۷- آزمایشات دوران بارداری (غربالگری)
۸- آزمایشات قبل از بارداری
۹- تشخیص آزمایشهای ایمونولوژِی (ایمنی) از لحاظ حسایت و بیماریهای فصلی
۱۰- انگل شناسی
۱۱- بیماری های عفونی (هپاتیت، HIV) و غیره
۱۲- تستهای انعقادی برای بیماری قلبی و قبل از جراحی
۱۳- انجام آزمایش اسپرم با دستگاه پیشرفته

سایر خدمات:

  • نمونه گیری در منزل با نمونه گیر مجرب در اسرع وقت و با کمترین هزینه (کودک و بزرگسال)
  • دارای نمونه گیری برای نوزادان و کودکان به صورت مجزا با فضای مفرح
  • دارای دستگاههای پیشرفته و روز آزمایشگاهی انجام به موقع و با دقت بالای آزمایشهای اورژانسی و غیره
  • انجام تست پروستات برای آقایان در کمتر از یک ساعت
  • انجام آزمایش بارداری در کمتر یک ساعت