آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر توانایی

 ساعات کار: ۷ الی ۱۳ و ۱۵:۳۰ الی ۲۱

 تلفن: ۰۶۱۵۲۸۳۵۳۵۵

 خوزستان، بهبهان، خیابان پرواز، روبروی انتقال خون، مجتمع پزشکی ابن سینا

خدمات


فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...