درمانگاه تامین اجتماعی جلفا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۴

 تلفن: ۰۴۱۴۲۰۱۲۴۳۴شماره تماس نوبت تلفنی ۰۴۱۴۲۰۱۲۷۳۰

 آذربایجان شرقی، جلفا، خیابان ولایت، نرسیده به ۲۵۴واحدی آراز

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

شماره تلفن نوبت دهی 42012730

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو