درمانگاه تامین اجتماعی شبستر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۹

 تلفن: ۰۴۱۴۲۴۲۱۰۹۱

 آذربايجان شرقي، شبستر، بلوار بسيج، جنب هتل گلشن راز

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

تاریخچه مرکز:

درمانگاه شبستر در سال ۱۳۷۹ بعنوان در مانگاه عمومی افتتاح شد ه است وخدماتش شامل پزشک عمومی ودندانپزشک و مامایی و داروخانه وآزمایشگاه وتزریقات می باشد که در سال ۱۳۹۶ با دوشیفته شدن خدمات هم در شیفت صبح و هم در شیفت عصر ارایه می گردد
تلفن نوبت دهی: ۰۴۱۴۲۴۲۳۱۴۰

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو