درمانگاه تامین اجتماعی شبستر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۹

 تلفن: ۰۴۱۴۲۴۲۱۰۹۱

 آذربایجان شرقی، شبستر، بلوار بسیج، جنب هتل گلشن راز

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

تاریخچه مرکز:

درمانگاه شبستر در سال 1379 بعنوان در مانگاه عمومی افتتاح شد ه است وخدماتش شامل پزشک عمومی ودندانپزشک و مامایی و داروخانه وآزمایشگاه وتزریقات می باشد که در سال 1396 با دوشیفته شدن خدمات هم در شیفت صبح و هم در شیفت عصر ارایه می گردد وخدمات سونوگرافی نیز در مرکز انجام می شود

تلفن نوبت دهی: 04142423140

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو