درمانگاه تامین اجتماعی بناب

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۴

 تلفن: ۰۴۱۳۷۷۲۱۰۷۳-۷۴

 آذربایجان شرقی، بناب، خیابان امام خمینی، میدان تامین‌اجتماعی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

این درمانگاه در سال 1374 با یک نفر پزشک عمومی، داروخانه ، تزریقات و پانسمان ، رادیولوژی ، سونوگرافی  و آزمایشگاه در یک شیفت کاری شروع بکار نموده و اکنون در دوشیفت کاری با 5 پزشک عمومی ، یک متخصص اطفال ، یک متخصص داخلی و واحد مامایی و سایر واحد های پاراکلینیک ، با 51 ردیف شغلی و با 40 نفر نیرو در حال انجام خدمات به بیمه شدگان شهرستان و شهرهای همجوار می باشد . 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو