درمانگاه تامین اجتماعی آذرشهر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۶

 تلفن: ۰۴۱۳۴۲۲۷۷۰۸

 آذربايجان شرقي، آذرشهر، خيابان امام (ره)، جنب اداره دارايي، طبقه همکف

حوزه های تخصصی


تاریخچه درمانگاه:
این مرکزدرمانی درسال ۱۳۷۶ با واحدهای پزشک عمومی ومتخصص کودکان در یک شیفت (صبح) افتتاح گردیده درحال حاضر دردو شیفت صبح و بعد ازظهر در بخش‌های زیر ارائه خدمت می نماید:

- پزشک عمومی
- متخصص اطفال
- دندانپزشکی
- مامایی
- آزمایشگاه
- داروخانه
- تزریقات وسرم تراپی
- نوار قلبی
- اسپیرومتری
- کمسیون پزشکی وشورای پزشکی

شماره تلفن‌های نوبت‌دهی:  ۳۴۲۳۱۷۶۶ - ۳۴۲۳۱۸۶۶

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو