درمانگاه تامین اجتماعی آذرشهر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۶

 تلفن: ۳۴۲۲۷۷۰۸شماره تلفن های نوبت دهی-۳۴۲۳۱۷۶۶-۳۴۲۳۱۸۶۶

 آذربایجان شرقی، آذرشهر، خیابان امام (ره)، جنب اداره دارایی، طبقه همکف

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

تاریخچه درمانگاه:
این مرکزدرمانی درسال ۱۳۷۶ با واحدهای پزشک عمومی ومتخصص کودکان در یک شیفت (صبح) افتتاح گردیده درحال حاضر دردو شیفت صبح و بعد ازظهر در بخش‌های زیر ارائه خدمت می نماید:

- پزشک عمومی
- متخصص اطفال
-دندانپزشکی
-مامایی
-آزمایشگاه
- داروخانه
- تزریقات وسرم تراپی
- نوار قلبی
- اسپیرومتری
- کمسیون پزشکی وشورای پزشکی

وبزودی بخش متخصص داخلی راه اندازی خواهد شد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو