درمانگاه پارسیان

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۷

 تلفن: ۰۶۱۵۲۳۵۵۶۱۰

 خوزستان، بندر ماهشهر، بلوار طالقاني، فلکه انرژي هسته اي، جنب هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو