درمانگاه فرزانگان

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۴

 تلفن: ۰۷۱۳۶۴۱۵۹۰۷

 فارس، شهر صدرا، بلوار دانش،خیابان دانش یک

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بخش های فعال:
اتفاقات، درمانگاه های عمومی و تخصصی، آزمایشگاه، سونوگرافی و رادیولوژی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، داروخانه و ...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو