کلینیک دیابت آرمان سبز

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: ۰۴۱۳۵۵۵۱۰۹۶

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان پاستور جدید، مابین تقاطع طالقانی و شریعتی، ساختمان حکیم، طبقه نهم

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...