کلینیک خواجه نصیر۲ (بیمارستان بهشتی)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵

 تلفن: ۰۴۱۳۷۲۲۸۸۸۸

 آذربایجان شرقی، مراغه، خیابان سعدی، خیابان شهید صدوقی (درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی)

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...