کلینیک فیزیوتراپی

بیمارستان  اسدآبادی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۴۱۳۲۸۰۱۷۷۷

 آذربایجان شرقی، تبریز، خيابان بهار جنب هنرستان کشاورزی مرکز آموزشی و درمانی اسد آبادی

خدمات


تمامی موارد مربوط به خدمات فیزیوتراپی معمول در این مرکز ارایه می‌گردد که از آن جمله می‌توان به درمان بیماران ارتوپدی (شکستگی،تعویض‌مفصل، جراحی، کمر‌درد) ضایعات‌‌ورزشی (پارگی‌منیسک، لیگامن، کشیدگی)، بیماران نورولوژیکی (همانند سکته مغزی، MS، پارکینسون) و توانبخشی بیماران قلبی اشاره کرد. این‌مرکز تحت نظارت اعضا هیئت علمی دانشکده‌ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و ویزیت توسط این عزیزان صورت می گیرد. قابل ذکر است متخصصین فیزیوتراپی (دکترای این رشته) فقط در 3 مرکز بیماران را ویزیت می نمایند که بیمارستان اسد آبادی یکی از این 3 مرکز می باشد و در سطح شهر اکثر مراکز از چنین ویژگی برخوردار نمی باشند.