بیمارستان رازی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۲

 تلفن: ۰۴۴۳۲۷۲۲۹۳۰

 آذربایجان غربی، ارومیه، جاده سلماس، جنب اداره تحقیقات کشاورزی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

 این بیمارستان یکی از بیمارستان‌های  تک تخصصی در رشته اعصاب و روان  با ۱۰۰ تخت مصوب و ۹۳ تخت فعال می‌باشد.

خدمات قابل ارائه در این مرکز:

  • ارائه خدمات روانپزشکی، روانشناختی و روانپرستاری به بیماران سرپایی و بستری
  • ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعین سرپایی و بستری وابسته به انواع مواد
  • انجام آزمونهای روانشناختی برای بیماران بستری و ارجاعات سایر سازمانها و ادارات دولتی
  • ارائه خدمات ECT برای بیماران نیازمند درمان با الکتروشوک
  • ارائه خدمات درمانی سرپایی برای مراجعین بصورت شبانه روزی
  • برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی روانپزشکی استانی هفتگی یکبار در روزهای دوشنبه برای ارجاعات سازمانها و ادارات دولتی
  • انجام خدمات پاراکلینیکی آزمایشگاهی و رادیولوژی ساده برای بیماران سرپایی و بستری

 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو