بیمارستان نیما

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۲

 تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۴۴۴۴

 تهران، نیاوران، نرسیده به سه راه یاسر

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}
...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو