بیمارستان فوق تخصصی حکیم

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۵

 تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۶۶۵۵

 تهران، سعادت آباد

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

تاریخچه و توضیحات در مورد بیمارستان در این قسمت درج می شود (این بیمارستان برای تست می باشد)

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو