بیمارستان دمو

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰

 تلفن: ۰۲۱۸۶۹۷۴۵۶۳

 تهران، تهران، سعادت آباد، خیابان شهرداری

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

توضیحات در این قسمت درج می شود.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو