بیمارستان شهید محلاتی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۶۸

 تلفن: ۰۴۱۳۴۴۹۵۳۳۲

 آذربایجان شرقی، تبریز خیابان راه آهن، كوی شهید محلاتی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

معرفی بیمارستان شهید محلاتی تبریز

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی با درجه‌یک عالی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 •  سال بهره‌برداری: ۱۳۶۸
 • درجه ارزشیابی: یک عالی و دارای رتبه برتر حاكمیت بالینی كشوری در دو سال متوالی و درجه‌یک عالی اعتباربخشی
 •  تعداد بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی: ۲۷
 • تعداد تخت بر اساس طرح ساماندهی: ۱۵۴ تخت
 • تخت فعال: ۲۲۰ تخت
 • بخش اتاق عمل جنرال: ۷ باب
 • بخش اتاق عمل جراحی قلب: ۲ باب
 • بخش:CCU تخت ۱۰۰
 • بخش ICU ریه: ۷ تخت
 • بخش ICU چهارده معصوم: ۱۴ تخت
 • بخش همو‌دیالیز: ۲۰ تخت
 • بخش اورژانس: ۲۴ تخت

 

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو